Thông Báo

Chứng Nhân

03.07.2019 Thứ Năm sau Lễ Tro, Ðnl 30, 15-20; Lc 9, 22-25

LỜI CHÚA: Lc 9, 22-25 Hãy mang lấy thánh giá mình mỗi ngày và theo Đức Kitô

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ […]