Thông Báo

Chứng Nhân

06.05.2019 Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 20:28-38; Ga 17:11b-19

Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận cuộc đời con, và làm cho nó nên hoàn toàn vui lòng Chúa. Xin thánh hóa con […]