Thông Báo

Chứng Nhân

06.07.2019 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 25, 13-21; Ga 21, 15-19

Bài Ðọc I: Cv 25, 13-21 “Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

LỜI CHÚA: Ga 21.15-19 “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô […]