Thông Báo

Chứng Nhân

06.08.2019 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 28, 16-20. 30-31; Ga 21, 20-25

Bài Ðọc I: Cv 28, 16-20. 30-31 “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”.

LỜI CHÚA: Ga 21, 20-25 “Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra”.

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát […]

❤️ 06.07.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Gal. 5:25)

Hãy ₫ến với Chúa Giêsu Kitô để Người giải thoát bạn, chữa lành và ban cho bạn một cuộc đời mới trong quyền năng và hoa quả của Chúa Thánh Thần.

“Còn hoa qủa của Thần Khí […]