Thông Báo

Chứng Nhân

06.13.2019 Thứ Năm Tuần X – Mùa Thường Niên: 2 Cr 3, 15 – 4, 1. 3-6; Mt 5, 20-26

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 3, 15-4, 1.3-6 “Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người”.

LỜI CHÚA: Mt 5, 20-26 “Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt”.

Khi ấy, Chúa […]