Thông Báo

Chứng Nhân

06.02 Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên 2 Pr 3, 12-15a. 17-18; Mc 12, 13-17

BÀI ĐỌC I: 2 Pr 3, 12-15a. 17-18 “Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy mong chờ và hối thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan, và ngũ hành […]