Thông Báo

Chứng Nhân

06.06 Thứ BảyTuần 9 Thường Niên 2 Tm 4, 1-8; Mc 12, 38-44

BÀI ĐỌC I:    2 Tm 4, 1-8“Con hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm. Phần cha, cha đã già yếu và Chúa sẽ trao cho cha triều thiên công chính”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha khuyến cáo con trước tôn nhan […]