Thông Báo

Chứng Nhân

06.11 Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3“Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và […]