Thông Báo

Chứng Nhân

Câu truyện viên ngọc trai

Câu truyện này tôi biết được bởi một sự tình cờ.

Giữa lòng đại dương có một con Sò.

Đời sống chung quanh Sò thật mãnh liệt:

Hàng ngàn đàn cá bơi ngang qua nó.

Tình cờ hôm ấy,

một hạt Cát rất nhỏ đã lọt vào trong vỏ Sò,

Và từ đó, trong […]

Những nét đặc trưng

Từ những hình vẽ trên tường đá của hang hầm mộ La mã cho đến những tác phẩm của các danh họa trang trí trong các lâu đài của những nhà quyền quí giàu sang. Người ta có thể thấy gương mặt Chúa Giêsu đã là hứng cảm cho nhiều tuyệt tác của thế […]

06.12 Thứ Sáu Tuần X Thường Niên – 1 V 19, 9a. 11-16; Mt 5, 27-32

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-16“Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra […]