Thông Báo

Chứng Nhân

Ánh sáng và tối tăm

“Ðức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, Ngài liền phân ánh sáng ra khỏi tối tăm” (St 1,4).

Ánh sáng chắc chắn phải là tốt lành, vì xuất phát từ tính toàn thiện của Chúa. Chính Chúa đã phán: “Hãy có ánh sáng”, và ánh sáng xuất hiện. Chúng ta là những người […]

NGÀY 13/6 – MỪNG LỄ THÁNH ANTÔN PADOVA * CUỘC ĐỜI LẠ LÙNG CỦA THÁNH ANTÔN PAĐÔVA

✠ ✠ ✠ CHƯƠNG I: THỜI THƠ ẤU

Antôn sinh vào tháng 8 năm 1195 tại Lisbon, kinh đô nước Bồ đào Nha. Cha là Matinô, mẹ là Têrêsa. Hai ông bà thuộc hàng quý tộc, đầy lòng mộ đạo và kính mến Đức Mẹ cách riêng.

Khi Antôn vừa bập bẹ, mẹ đã […]

06.13 Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên * Thánh An-tôn Thành Padua- 1 V 19, 19-21; Mt 5, 33-37

BÀI ĐỌC I:    1 V 19, 19-21 “Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn đôi bò thứ mười hai. Êlia […]