Thông Báo

Chứng Nhân

Giá trị của một Thánh Lễ

Xin hãy cùng đọc một chứng từ có thật, hết sức giản dị đơn sơ, nhưng lại quá độc đáo bất ngờ, để rồi cùng có được diệu cảm về Thánh Lễ…

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ […]

Thịt Máu Chúa là của nuôi hồn

Ngoài sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, con người ở mọi nơi mọi thời vẫn hằng khao khát sống sống trường sinh. Thế nên, người ta ra công tìm mọi cách để kéo dài sự sống bao lâu có thể. Một trong những thứ đó là “Bánh” mà phụng vụ lễ Mình Máu […]

06.14 Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên * Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, Lễ Trọng – Ðnl 8, 2-3. 14b-16a; 1 Cr 10, 16-17; Ga 6, 51-59

Mình Máu Thánh Chúa

Bài Ðọc I: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a“Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường […]