Thông Báo

Chứng Nhân

Có thể rước lễ bao nhiêu lần trong một ngày?

Giáo luật số 917 dạy rằng người Công Giáo có thể rước lễ hai lần trong cùng một ngày, nhưng chỉ trong buổi cử hành Thánh Thể (Thánh Lễ) mà người đó tham dự. Bản tiếng Latinh sử dụng từ iterum, không chỉ có nghĩa là “lần nữa” mà còn cụ thể hơn, “một […]

Khi nào một người không được phép rước lễ?

Một người Công Giáo không bao giờ được phép rước lễ trong tình trạng tội trọng. Một người trong tình trạng này phải lãnh nhận Bí tích Giải tội. Một người Công giáo không bao giờ được phép rước lễ trong khi mắc vạ tuyệt thông, cho đến khi được các vị có thẩm […]

Ai gộp Thánh Kinh lại với nhau?

Nếu Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan đã viết bốn sách Tin Mừng, và Phaolô đã viết hầu hết các thư, vậy ai là người biên tập bản cuối cùng thành cuốn sách mà ngày nay chúng ta gọi là Thánh Kinh? Như đã đề cập trong Câu 17, Cựu Ước thành hình từ thế […]

Lịch sử và ý nghĩa của việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mở rộng cửa lòng Bạn hãy để cho mình tràn ngập Thần Khí của Chúa, Bạn hãy để cho bạn tràn ngập tình yêu của Chúa. Chúa muốn làm cho bạn trở nên thật tốt đẹp. Bạn đừng sợ gặp gỡ Chúa trong giây phút này. Bạn đừng sợ gặp gỡ Chúa, hãy để […]

06.19 Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu * Đnl 7, 6-11; 1 Ga 4, 7-16; Mt 11, 25-30

BÀI ĐỌC I: Đnl 7, 6-11 “Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi là một dân hiến thánh cho Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã chọn các ngươi để làm dân riêng […]