Thông Báo

Chứng Nhân

Sự thánh thiện của mỗi người

Một người Do Thái đến hỏi một vị ẩn sĩ trong hoang địa vắng vẻ rằng:

– Thưa ngài, xin ngài cho tôi biết tôi phải làm việc thiện nào để được Thiên Chúa hài lòng và chấp nhận.

Ẩn sĩ trả lời:

– Làm sao tôi có thể biết được. Anh có Thánh […]

Cuộc hành trình đức tin

Theo phong tục của nhiều dân tộc bên Phi châu, trước khi cậu bé bước vào tuổi thanh niên, đều phải trải qua một thử thách lớn trong việc mừng sinh nhật thứ mười ba.

Hồi ấy, cậu Kit-ty lên mười ba tuổi, và cũng phải trải qua cuộc thử thách lòng can đảm […]

06.23 Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Mt 7, 6. 12-14

BÀI ĐỌC I:     2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 “Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh Ta cùng vì Đavít”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với vua Êdêkia và dặn rằng: “Các […]