Thông Báo

Chứng Nhân

06.24 Thứ Tư Tuần XII MTN Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả * Is 49:1-6; Cv 13:22-26; Lc 1:57-66,80

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6 “Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến […]

06.24 HÃY TRỞ NÊN LỜI CHỨNG NHƯ GIOAN Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả * Lc 1: 57- 66. 80

Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80 HÃY TRỞ NÊN LỜI CHỨNG NHƯ GIOAN

Mỗi người chúng ta có cảm nghiệm khi gia đình, người thân của chúng ta có một trẻ thơ chào đời. Tiếng khóc oe oe của trẻ bao giờ cũng đem lại niềm vui lớn nhất định cho những ai […]

06.24 NGHĨ VỀ ƠN GỌI * LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN

Sinh ra sống ở trên đời, mỗi một người trong chúng ta đều có những ơn gọi và sứ mạng trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Hết thảy chúng ta đều được sáng tạo trong yêu thương với ơn gọi làm người giống hình ảnh Chúa là Chân, Thiện, Mỹ, được chính Thiên […]