Thông Báo

Chứng Nhân

Thử so sánh về những gì mà Bạn nói với những gì mà Thiên Chúa nói xem sao?

✠ (1) Bạn nói: “Không thể nào được đâu!”

Thiên Chúa liền nói: “Tất cả mọi việc đều có thể hết, con ạ!””Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa.” (Luca 18:27)

✠ (2) Bạn nói: “Tôi mệt quá đi.”

Thiên Chúa liền nói: […]

06.29 * THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ * HAI CỘT TRỤ CỦA HỘI THÁNH

Khi đọc lại lịch sử của hai vị thánh Phêrô và Phaolô, nhân loại không khỏi ngạc nhiên vì hai con người này hai tính khí khác nhau, hai nền giáo dục khác nhau, nhưng đã bổ túc cho nhau khiến hai Đấng trở nên cột trụ vững chắc cho Giáo Hội của Chúa […]

06.29 * THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ * Cả hai đều có cùng một lý tưởng

Mừng lễ trọng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là dịp chúng ta suy ngắm hai khuôn mặt trổi vượt và quan trọng này trong đạo chúng ta.

Tôi thấy trong mỗi vị đều có hai danh xưng khác nhau, đó là Simon – Phêrô; Saolô – Phaolô. Nếu tên gọi Simon và […]

06.28 Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên 2 V 4, 8-11. 14-16a; Rm 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42

BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a “Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi […]