Thông Báo

Chứng Nhân

06.29 * THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ * THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY

Hôm nay, Hội Thánh hân hoan và long trọng mừng kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô – Phaolô, hai cột trụ đã được chính Đức Kitô cắt đặt để xây dựng tòa nhà Giáo Hội bằng chính máu của mình như lời Ca Nhập Lễ mà Giáo hội hát lên trong phụng vụ thánh […]

06.29 * THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ * MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Mừng lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai trụ cột xây dựng toà nhà Hội Thánh hôm nay giúp chúng ta khám phá ra nhiều điều thú vị về ơn gọi của các Ngài. Hai Thánh Tông đồ tuy khác nhau về tính tình, về trình độ, về khuynh hướng nhưng đều […]

06.29 Thứ Hai Tuần XII MTN – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ * 12:1-11; 2Tm 4:6-8,16b,17-18; Mt 16:14-19

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, […]