Thông Báo

Chứng Nhân

09.05 Thứ Bảy Tuần XXII MTN * 1 Cr 4, 6-15 hoặc 9-15; Lc 6, 1-5

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 4, 6-15 hoặc 9-15 “Chúng tôi chịu đói khát và trần trụi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy học hỏi nơi tôi và Apollô lời tục ngữ rằng: “Đừng làm quá điều đã chép”, để anh em đừng kiêu căng mà theo phe người này […]