Thông Báo

Chứng Nhân

09.07 Thứ Hai Tuần XXIII MTN * 1 Cr 5, 1-8; Lc 6, 6-11

BÀI ĐỌC I:    1 Cr 5, 1-8“Anh em hãy tẩy trừ men cũ, vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, người ta nghe nói giữa anh em có chuyện […]