Thông Báo

Chứng Nhân

09.09 Thứ Tư Tuần XXIII MTN * 1 Cr 7, 25-31; Lc 6, 20-26

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 7, 25-31“Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, về những […]