Thông Báo

Chứng Nhân

09.10 Thứ Năm Tuần XXIII MTN * 1 Cr 8, 1b-7, 11-13; Lc 6, 27-38

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 8, 1b-7, 11-13“Anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Đức Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, sự thông thái làm cho người ta ra kiêu căng, […]