Thông Báo

Chứng Nhân

10 sự thật thú vị về sức mạnh của bí tích Thánh Thể với linh hồn

Bí tích Thân Mình Chúa Giêsu rất chân thật và sẽ xảy đến với bạn ngay vào Chúa Nhật này, hay tốt hơn là chiều nay khi bạn tham dự Thánh lễ.

Từ trời, Chúa Giêsu xuống thế gian để cứu độ nhân loại và dẫn nhân loại về cùng Người trên trời. Khi […]

09.12 Thứ Bảy Tuần XXIII MTN * 1 Cr 10, 14-22a; Lc 6, 43-49

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 10, 14-22a“Chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm thành một thân xác”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xa lánh sự thờ lạy các ngẫu tượng. Tôi muốn […]