Thông Báo

Chứng Nhân

09.21 Thứ Hai Tuần XXV MTN * THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG * Ep 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13“Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã […]