Thông Báo

Chứng Nhân

10.05 Thứ Hai Tuần XXVII MTN * Gl 1, 6-12; Lc 10, 25-37

BÀI ĐỌC I: Gl 1, 6-12 “Tin Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mạc khải”.

Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ chóng như thế đối […]

10.04 Chúa Nhật Tuần XXVII MTN * Is 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43

BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7 “Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho.

Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây […]