Thông Báo

Chứng Nhân

Bí mật giọt nước mắt

Vẻ đẹp của người phụ nữ là những gì nằm trong đôi mắt kia, bởi đó chính là con đường dẫn đến trái tim – nơi tình yêu ngự trị.

Cậu bé hỏi mẹ của mình: “Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?”.

“Bởi vì mẹ là một phụ nữ” – người mẹ trả […]

Bài ca sự sống

Cuộc sống là một nhiệm vụ, hãy hoàn tất nó.

Cuộc sống là một trò chơi, hãy đùa giỡn nó.

Cuộc sống là điều quý giá, hãy chăm sóc nó. …

Cuộc sống là một cơ hội, hãy nắm bắt nó.

Cuộc sống là điều tuyệt mỹ, hãy chiêm ngưỡng nó.

Cuộc […]

Matta và Maria

Lên đường có nghĩa là đi về với Chúa, tức là luôn hướng nhìn về Ngài và hằng lắng nghe Lời Ngài.

Như thế không phải là dừng laị và nghỉ ngơi trong việc chiêm niệm, mà chính là để tiếp tục cuộc hành trình kết hợp với Chúa đích thực.

Ta chỉ […]

Mười người phong hủi

Ước muốn đền đáp lại một điều gì là một dấu chỉ cao cả của lòng biết ơn. Khi bạn có đầy lòng biết ơn, bạn sẽ không có chỗ cho sự cay đắng hoặc căm giận. Mọi người hạnh phúc đều biết ơn.

✠ ✠ Suy niệm 1: ĐIỀU ẤY XẢY RA NHƯ […]

10.07 Thứ Tư Tuần XXVII MTN * Lễ Đức Mẹ Mân Côi * Cv 1: 12-14; Lc 1,26-38

Bài Đọc I: Cv 1: 12-14

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, […]