Thông Báo

Chứng Nhân

10.08 Thứ Năm Tuần XXVII MTN * Gl 3, 1-5; Lc 11, 5-13

BÀI ĐỌC I: Gl 3, 1-5“Anh em đã lãnh nhận Thánh Thần bởi giữ luật hay bởi vâng phục đức tin?”

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Ôi những người Galata vô tâm trí, ai đã mê hoặc anh em bất phục chân lý tỏ bày Đức Giêsu […]