Thông Báo

Chứng Nhân

10.09 Thứ Sáu Tuần XXVII MTN * Gl 3, 7-14; Lc 11, 15-26

BÀI ĐỌC I: Gl 3, 7-14 “Những ai cậy dựa vào đức tin, sẽ được chúc phúc với Abraham, con người tin tưởng”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, anh em hãy nhận biết rằng: những ai cậy dựa vào đức tin, thì họ là con […]