Thông Báo

Chứng Nhân

HÃY THẮP LÊN NIỀM HI VỌNG

Bạn. Vâng chính bạn: hãy thắp lên niềm Hy vọng trên những ngọn lửa của Hòa bình, Niềm tin và Tình yêu.Có bốn cây nến đang cháy được đặt trong một tòa nhà rộng lớn. Bốn ngọn nến cháy chậm đến nỗi bạn có thể cảm nhận được từng “hơi thở” của chúng […]

10.11 Chúa Nhật Tuần XXVIII MTN * Is 25, 6-10a; Pl 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-10

BÀI ĐỌC I: Is 25, 6-10a“Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì […]