Thông Báo

Chứng Nhân

10.12 Thứ Hai Tuần XXVIIIMTN * Gl 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Lc 11, 29-32

BÀI ĐỌC I: Gl 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1 “Chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ tự do”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, có lời chép rằng: Abraham có hai người con trai: một sinh […]