Thông Báo

Chứng Nhân

10.17 Thứ Bảy Tuần XXVIII MTN * Thánh INHAXIÔ thành Antiokia – Giám mục tử đạo * Ep 1, 15-23; Lc 12, 8-12

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 15-23“Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em […]