Thông Báo

Chứng Nhân

11.02 HÃY CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, tại Việt Nam, nhiều nơi có truyền thống dâng thánh lễ tại nghĩa địa (vườn thánh). Khi tham dự thánh lễ ngoài nghĩa địa như thế, chúng ta quây quần bên cạnh các ngôi mộ của người thân. Hẳn lòng […]

11.02 Thứ Hai Tuần XXXI MTN * Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Kn 3, 1-9; Rm 5, 5-11; Ga 6:37-40

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các […]