Thông Báo

Chứng Nhân

11.03 Thứ Ba Tuần XXXI MTN * Pl 2, 5-11; Ga 6:37-40

BÀI ĐỌC I:    Pl 2, 5-11“Người đã tự hạ mình, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô: Người tuy là thân phận Thiên […]