Thông Báo

Chứng Nhân

11.09 Thứ Hai Tuần XXXII MTN * Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô * Ed 47:1-12; Ga 2:13-22

BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy […]