Thông Báo

Chứng Nhân

11.13 Thứ Sáu Tuần XXXII MTN * 2 Ga 4-9; Lc 17, 26-37

BÀI ĐỌC I: 2 Ga 4-9“Kẻ nào giữ vững đạo lý này, sẽ được Chúa Cha và Chúa Con”.

Trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông đồ.

Thưa Bà đáng kính, tôi rất đỗi vui mừng vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà có những kẻ sống trong chân […]