Thông Báo

Chứng Nhân

11.15 Chúa Nhật Tuần XXXII MTN * Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31; 1 Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30

BÀI ĐỌC I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31“Nàng cần mẫn dùng tay làm việc”.

Trích sách Châm Ngôn.

Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang […]