Thông Báo

Chứng Nhân

Những điều hay

Chúng ta cần phải tế nhị khi giúp đỡ nhau để mọi người không bị tổn thương và cảm thấy bị xúc phạm, bị phanh phui trước những người khác.

Trong cuốn sách có tựa đề Tuyển tập những điều hay, tác giả Lemond đưa ra những chỉ dẫn cho những ai muốn giúp […]

11.18 Thứ Tư Tuần XXXIII MTN * Cv 28, 11-16. 30-31; Mt 14, 22-33 Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

BÀI ĐỌC I: Cv 28, 11-16. 30-31“Như thế là chúng tôi đã trẩy đi Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau ba tháng, chúng tôi lên đi trên chiếc tàu Alexandria, tàu này có hiệu là Dioscuri, đã trú tại đảo (Mêlita) trong mùa đông qua. Khi đến thành Syracusa, chúng […]