Thông Báo

Chứng Nhân

Điều gì khiến bạn hạnh phúc?

Thiên Chúa Dựng Nên Ta Để Ta Được Hạnh Phúc Như Ngài

Chúng ta là những thụ tạo được dựng nên cách độc đáo theo hình ảnh của Đấng Tạo Thành. Thiên Chúa đã tạo dựng và yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô biên; Ngài mang đến cho chúng ta niềm […]

Những Chìa Khoá cho Sự Chữa Lành

Bốn bí quyết để trải nghiệm về quyền năng của Chúa Giêsu

Tất cả lý thuyết và giáo huấn có thể thú vị, nhưng nó vẫn có những giới hạn của nó.

Cho dù chúng ta đào sâu thế nào vào việc chữa lành và phục hồi, câu hỏi được đặt ra là: Chúng […]

Hơi thở (sự thổi vào) của Thiên Chúa

Truyền thống Công giáo công bố với Timôthêu trong thư 2 Tm 3,16 và với tất cả Kitô hữu rằng Thánh Kinh đều do “Thiên Chúa linh hứng.” Điều này có nghĩa là gì?

Ở đây, từ ngữ Hy Lạp ẩn sau từ “linh hứng” có nghĩa là “thở hoặc thổi vào.” Từ ‘thần […]

02.01 Thứ Bảy Tuần I Mùa Giáng Sinh Năm lẻ: 1 Ga 2, 22-28; Ga 1, 19-28

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 22-28 “Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu […]