Thông Báo

Chứng Nhân

01.08 Thứ Sáu Tuần II Mùa Giáng Sinh Năm lẻ: 1 Ga 5, 5-6. 8-13; Lc 5, 12-16

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)“Thánh Thần, nước và máu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đã đến nhờ nước […]