Thông Báo

Chứng Nhân

01.09 Thứ Bảy Tuần II Mùa Giáng Sinh Năm lẻ 1 Ga 5, 14-21; Ga 3, 22-30

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 14-21“Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta. Và […]