Thông Báo

Chứng Nhân

01.10 Thứ Bảy Tuần II Mùa Giáng Sinh Năm lẻ Is 42, 1-4. 6-7; Cv 10, 34-38; Mc 1, 6b-11

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người […]

01.08 Friday after Epiphany

Reading I 1 Jn 5:5-13

Beloved:

Who indeed is the victor over the world but the one who believes that Jesus is the Son of God? This is the one who came through water and Blood, Jesus Christ, not by water alone, but by water and Blood.

The Spirit is the […]