Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin phụng vụ

❤️ Ngày 30, 31 Tháng 8 và 01 Tháng 9 Năm 2019 – Tĩnh Tâm Tái Sinh Trong Thần Khí – Bronx, NY

MẾN CHÀO QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ VÀ ANH CHỊ EM TRONG CHÚA THÁNH THẦN,

XIN BÌNH AN, NIỀM VUI VÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚA THÁNH THẦN Ở CÙNG QUÝ CHA VÀ MỌI NGƯỜI!

ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ NÓI: “NẾU KHÔNG CÓ CHÚA THÁNH THẦN, CHÚNG TA CHỈ LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO ĐỘI LỐT KI-TÔ HỮU.”

VÌ THẾ, BAN TỔ CHỨC THÁNH LINH NEW YORK TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CHA VÀ ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ 3 NGÀY TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH, BIẾN ĐỔI, THÁNH HÓA VÀ CÓ ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHÚA THÁNH THẦN!

CŨNG XIN QUÝ CHA VÀ ANH CHỊ EM CHUYỂN THÔNG TIN NÀY ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

MẾN CHÀO TRONG CHÚA GIÊ-SU.

LM BÙI CÔNG MINH