Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.01.2019 Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh: Cv 18, 23-28; Ga 16:23-28

Ðọc I: Cv 18, 23-28 “Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô”.

LỜI CHÚA: Ga 16, 23b-28 “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Posted by Minh Bui on Friday, May 31, 2019

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa không có biên giới và lòng thương xót của Chúa luôn mới mẻ mỗi ngày. Xin lấp đầy lòng chúng con với sự biết ơn về vô số phúc lành của Chúa. Xin soi sáng cho chúng con hiểu được lời Chúa nói với chúng con. Chúng con biết chuyên chăm cầu nguyện và kết hợp với Chúa, thì cuộc sống của chúng con mới thực sự có ý nghĩa. Xin củng cố niềm tin cho chúng con, để chúng con có thái độ đúng đắn khi chúng con cầu xin cùng Chúa điều gì. Dù được hay không được, chúng con cũng biết khiêm tốn tạ ơn chứ không thất vọng hay oán trách. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh

06.01.2019 * LỄ NHỚ: Thánh Justinô, tử đạo


“Người có suy nghĩ đúng đắn không vì sự giả trá mà chối bỏ sự thật.”

Đó là lời tuyên xưng đức tin Kitô giáo của một chàng trai tân tòng tên là Justinô khi anh bị bắt ra trước mặt tổng trấn La Mã Rustisus.

NGÀI LÀ TRIẾT GIA KITÔ GIÁO ĐẦU TIÊN, QUAN THẦY CÁC TRIẾT GIA, ĐÃ NHẬN RA KITÔ GIÁO LÀ CHÂN LÝ ĐÍCH THỰC, ĐÃ DÙNG NHỮNG TÁC PHẨM VĨ ĐẠI VÀ CHÍNH MẠNG SỐNG MÌNH ĐỂ BẢO VỆ ĐỨC TIN KITÔ GIÁO.