Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.03.2019 Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C; Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33

Bài Ðọc I: Cv 19, 1-8 “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

LỜI CHÚA: Ga 16, 29-33 “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con là những người môn đệ của Chúa còn đang loay hoay giữa biển đời. xin cầu cùng Chúa Cha, là Cha của Chúa và cũng là Cha của chúng con, luôn ở bên chúng con như Người vẫn ở bên Chúa hầu chúng con đủ sức mạnh đương đầu với nghịch cảnh. Chúng con tin Chúa ở đâu thì Chúa Cha cũng ở đó. Xin Chúa luôn ở bên chúng con để chúng con luôn có cả Ba Ngôi Thiện Chúa chở che dìu dắt. Xin giúp chúng con biết chạy đến cùng Ngài để đón nhận sự bình an, can đảm mỗi khi mỏi mệt đơn côi, chiến thắng con người yếu đuối, nặng nề của chúng con, để chúng con lên đường trong thanh thản và an vui. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh

LỄ NHỚ – Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo

Các vị tử đạo bị kềm cứng trong gông cùm trong khi người con của đao phủ bị ép đến với cha mẹ. Họ phải đợi sáu ngày để chuẩn bị giàn thiêu, đã đến ngày xử, Mwaga nhảy xổ đến nhập bọn tại pháp trường, các vị tử đạo nói với nhau : – Chính tại nơi đây chúng mình được thấy Thiên Chúa.

Các Ngài bị đặt trên các tấm phên như những cây đuốc sống. Người ta đốt chân các vị tử đạo để mong các Ngài thôi cầu nguyện, nhưng các Ngài đã trả lời : – Còn sống, chúng tôi sẽ không ngừng cầu nguyện.