Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.04.2019 Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a

Bài Ðọc I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”.

Con xin tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.

LỜI CHÚA: Ga 17, 1-11a “Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

“Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Suy niệm: Xiềng xích và gian truân của người môn đệ Chúa Giê-su
“Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa” (Tđcv 20:22-24). 

Chính đoạn Lời Chúa trên trong sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay đã an ủi và là sức mạnh cho hành trình ra đi loan báo Tin Mừng của tôi trong những năm qua. Tôi còn nhớ vào năm 2009, tôi cùng với số anh chị em lên đường về Việt Nam để làm mục vụ. Tôi đã đọc đi đọc lại và suy niệm đoạn lời Chúa trên. Nhiều người ngăn cản và không muốn tôi về Việt Nam vì họ thấy hoàn cảnh Việt Nam rất là phất tạp, không có tự do tôn giáo, không được tụ họp và không có tự do ngôn luận, có nhiều khó khăn, tệ nạn xã hội và bắt bớ. Qua đoạn Lời Chúa trên, tôi đã có sức mạnh và tự nhủ trong lòng, nếu mà tôi có bị bắt thì tôi sẽ vui mừng ở tù vì danh Chúa Giê-su Ki-tô. Trong tù, tôi không cần gì hết ngoài ra một cuốn Thánh Kinh là tôi mãn nguyện và hạnh phúc.

Trong Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su biết rằng các môn đệ sẽ gặp nhiều gian truân, bị ngược đãi, bị xiềng xích và bị giết chết vì Tin Mừng. Vì thế, Chúa Giê-su đã cầu nguyện: “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.” (c9-11)

Trong Bài Đọc I hôm nay, thánh Phao-lô đã nói: “Mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ mà tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa” (c24). 

Thánh Phao-lô đã coi nhẹ mạng sống mình. Thánh Phao-lô đã bỏ hết thời gian và sức lực để ra đi loan báo Tin Mừng không mệt mỏi. Ngược lại, chúng ta thì vẫn còn lo lắng quá nhiều về mạng sống của mình. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để lo cho sức khỏe và cơm áo gạo tiền đến nỗi không còn thời gian cho Chúa và ra đi làm chứng cho Tin Mừng.

Thánh Phao-lô đã hết mình lo chu toàn sứ mạng được nhận từ nơi Chúa Giê-su. Còn chúng ta, đâu là sứ mạng mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa Giê-su? 

Thánh Phao-lô đã long trọng làm chứng Tin Mừng về ân sủng Thiên Chúa. Nhìn lại chính chúng ta, chúng ta vẫn chưa thấy giá trị quan trọng của việc làm chứng Tin Mừng về hồng ân mà chúng ta đã được lãnh nhận. Chúng ta đã không có lòng hăng say loan báo Tin Mừng vì chúng ta chưa cảm nghiệm những gì Đức Giê-su đã làm cho chúng ta.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết niềm tin chúng con còn yếu kém, học hỏi Lời Chúa còn nông cạn, chưa bén rễ sâu trong tâm hồn, nên thường xuyên bị chao đảo, lung lạc, dễ đi vào mê lộ hào nhoáng. Xin đừng rời xa chúng con, nhưng luôn kề bên hướng dẫn, săn sóc, giữ gìn. Xin ban cho mỗi người chúng con biết khát khao tinh thần hiệp nhất và thao thức tìm xem Chúa muốn chúng con làm gì trong gia đình, trong giáo xứ và Giáo Hội để xây đắp tình hiệp nhất trong tình yêu Chúa Ba Ngôi. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh