Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

❤️ 05.19.2019 CHỨNG NHÂN Tĩnh Tâm Thánh Linh chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lạy Thiên Chúa là Vua các vua nhưng dịu hiền, là Thẩm phán tối cao công minh nhưng nhân hậu, là người Cha yêu thương vô cùng, chúng con thật bất xứng. Vạn lạy Ngài, xin xót thương và tha thứ, “cha ơi, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa” (Ga 15:18-19).

Nhưng chúng con vững tin vào Tình Chúa bao la và luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Ngài. Từ nay, “xin tạo cho chúng con tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho chúng con nên chung thuỷ và ban lại cho chúng con niềm vui được Ngài cứu độ” (Tv 51:12 & 14). Chúng con muốn trở thành lưỡi đòng đã vô tình đâm thấu Thánh Tâm Chúa, và xin cho chúng con ở trong đó mãi mãi. Amen.

Bà người Mỹ tham dự Tĩnh Tâm Tacoma 2019 được Chúa chữa lành và thấy vinh quang các thiên thần của Chúa.

Posted by Minh Bui on Sunday, June 2, 2019

Những thử thách khi đến với Chúa

Posted by Minh Bui on Sunday, June 2, 2019

Con tạ ơn Chúa dù đời con có quá nhiều khổ đau.

Posted by Minh Bui on Sunday, June 2, 2019

4 Chứng Nhân Cảm Nghiệm thấy Chúa Giê-su Thánh Thể tỏ dung nhan Lòng Thương Xót.

Posted by Minh Bui on Saturday, June 1, 2019

Họ không cần Ngài phải làm gì hay nói gì,
họ chỉ cần chạm đến trong lòng tin là mọi bệnh tật được chữa khỏi.

Posted by Minh Bui on Saturday, June 1, 2019

Posted by Minh Bui on Saturday, June 1, 2019

Không phải ai cũng được ơn ấy mà chỉ những ai được Chúa chọn . Hơn nữa người được chữa lành cũng phải có một đức tin vững mạnh tuy CHỈ BẰNG HẠT CẢI.

https://www.facebook.com/minh.bui.980/videos/2859823574033547/?t=1

Xin Chúa thương xót con vì con đây là kẻ có tội và mang nhiều bịnh tật.

Posted by Minh Bui on Sunday, June 2, 2019

Con buồn Chúa vì Chúa không gọi con đi tu.

Con buồn Chúa vì Chúa không gọi con đi tu.Tĩnh Tâm Tacoma 2019

Posted by Minh Bui on Sunday, June 2, 2019

Cảm tạ Chúa vì Chúa đã chữa lành và giải thoát con khỏi quyền lực bóng tối.

Posted by Minh Bui on Sunday, June 2, 2019

Lạy Chúa, xin tiếp tục chữa lành trái tim con vì con đây đang mang nhiều thương tích.

Lạy Chúa, xin tiếp tục chữa lành trái tim con vì con đây đang mang nhiều thương tích.Tĩnh Tâm Tacoma 2019

Posted by Minh Bui on Sunday, June 2, 2019

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa đã đến, chữa lành bệnh tật hồn xác loài người. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho bệnh nhân đau yếu, bệnh tật trong thời đại chúng con. Xin Chúa soi sáng cho giới bác sĩ và khoa học gia, tìm ra thuốc men và phương pháp chữa trị bệnh tật.

Xin Chúa cũng chữa lành bệnh tật của chính con: phần xác, phần hồn, phần tâm trí, phần tình cảm để con có thể phụng sự Chúa và phục vụ tha nhânvới hồn xác an vui và lành mạnh. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh