Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.05.2019 Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 20:28-38; Ga 17:11b-19

Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận cuộc đời con, và làm cho nó nên hoàn toàn vui lòng Chúa. Xin thánh hóa con trong sự thật và hướng dẫn con nhờ Thánh Thần của Chúa để con có thể trung thành đi theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa dắt con đi.

LỜI CHÚA: Ga 17, 11b-19 “ Được thánh hiến trong sự thật của Thiên Chúa “.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Suy Niệm: Trích sách Tông đồ Công vụ hôm nay, trước khi rời xa cộng đoàn Êphêxô sau 3 năm chung sống và dạy dỗ họ, thánh Phaolô đã để lại lời nhắn nhủ với các trưởng giáo đoàn Êphêxô cũng như đến với chúng ta hôm nay:

1. Chúng ta phải ân cần lo cho đời sống tâm linh của chính mình và những người mà Chúa gởi đến cho mình trong cuộc đời: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.” (c28)

2. Chúng ta phải luôn cẩn thận và canh thức vì “sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên.” (c29)

3. Chúng ta không chiếm giữ và sở hữu anh em mình, nhưng phải biết phó thác anh em mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa: “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa.” (32)

4. Chúng phải tin tưởng vào Lời Chúa và để hạt giống Lời Chúa biến đổi đời sống của anh em mình: “Lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.” (c32)

5. Chúng ta phải sống siêu thoát. Đừng để lòng chúng ta ra nặn nề tham lam của cải vật chất nhưng phải ra sức lao động: “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp.” (c33-34)

6. Chúng ta phải có lòng bác ái yêu người. Hãy chia sẻ những gì chúng ta có, nhờ vào mồ hôi nước mắt của mình: “Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.” (c35)

7. Chúng ta phải luôn khiêm nhường, hiệp nhất trong lời cầu nguyện: “Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện.” (c36)

Trong Phúc Âm hôm nay của Goan, trước khi Chúa Giê-su về trời, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện xin cùng Chúa Cha gìn giữ các môn đệ nên một và khỏi quyền lực thế gian và quỷ dữ:

1. Xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Chúa Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (c11)

2. Xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ đang còn ở lại thế gian khỏi ác thần: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (c14-15)

3. Xin Chúa Cha lấy Lời của mình mà thánh hiến các môn đệ: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.” (c17)

Lời của Chúa Cha chính là Ngôi Lời đã nhập thể, đó chính là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su phán: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6).

Chúa Giê-su nói: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (c19). Để thánh hiến con người, Chúa Giê-su đã tự hiến mạng sống mình, chết trên thập giá để trao ban Thánh Thần, Đấng Thánh Hoá, cho nhân loại.

Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh. Thiên Chúa phán: “Các ngươi phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11:44).

Chúng ta không tự mình nên thánh hay trở nên công chính bởi việc làm của mình, nhưng là nhờ Máu Đức Giê-su và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, trong suốt cuộc đời tại thế của Chúa, cầu nguyện và suy ngắm là những phương tiện hoàn hảo nhất Chúa thường sử dụng kết hiệp thân tình cùng Chúa Cha và đã xin Chúa Cha thánh hóa chúng con bằng sự thật, bằng Lời của Chúa Cha. Xin cho chúng con mỗi ngày đón nhận Lời Chúa Cha cách trân trọng và yêu mến. Xin cho chúng Con cũng biết noi gương Chúa, siêng năng cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, để chúng con hiểu được ý Chúa trở nên giống Chúa Cha dù đang sống giữa thế gian tội lỗi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh