Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.07.2019 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 25, 13-21; Ga 21, 15-19

Bài Ðọc I: Cv 25, 13-21 “Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

LỜI CHÚA: Ga 21.15-19 “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống chúng con có Chúa phù trợ, được nuôi dưỡng bằng Nhiệm Tích Thánh Thể, được các Mục tử hướng dẫn, chúng còn an tâm, dồi dào sinh lực. Xin thương người còn đang ở ngoài con thuyền Giáo hội, được nhận ra chân lý Chúa dạy, bước vào thuyền Giáo hội để họ được cứu rỗi, được dìu dắt, hướng dẫn, hưởng tràn đầy ơn Chúa qua Giáo hội, tới được bến bờ hạnh phúc bình an. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh