Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.22.2019 Thứ Bảy Tuần XI – Mùa Thường Niên, Năm C: 2 Cr 12, 1-10; Mt 6, 24-34

Bài Đọc I: “Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”.2 Cr 12, 1-10

LỜI CHÚA: “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Suy Niệm: Nước Thiên Chúa và đức công chính: sức mạnh của tình yêu thập giá Đức Giê-su trong sự yếu đuối của con người.

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (c33-34)

Hôm nay Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha: “Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.”

Nước Thiên Chúa và đức công chính đây chính là Đức Giê-su Ki-tô, Người là Con Một Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể để cứu độ chúng ta. Thánh Phao-lô nói: “Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính” (Rm 5:19), vì thế trong bài đọc I hôm nay, dù đã được đưa lên đến tận tầng trời thứ ba, Thánh Phao-lô đã không tự hào về vinh dự đó nhưng đã tự hào về yếu đuối của mình và quyền năng của thập giá Đức Giê-su Ki-tô. “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” (2 Cr 12: 9-10)

Chúa Giê-su nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt. 7:7).

Vậy, chúng ta không xin cho giàu sang, có nhiều tiền của, nhưng chúng ta hãy xin cho được Chúa Giê-su làm Chủ của đời mình. Chúa Giê-su phán: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.”

Chúng ta không tìm kiếm và “lo cho mạng sống lấy gì mà ăn và thân xác lấy gì mà mặc,” nhưng chúng ta phải tìm kiếm và lo cho mạng sống mình ăn và uống thức ăn tâm linh, đó chính là Lời và Thánh Thể Chúa, và mặc lấy tinh thần và đức công chính của Đức Giê-su Ki-tô. “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2 Cor 5:21).

Chúa Giê-su nói: “Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt. 7:9-11)

Vậy, chúng ta hãy phó thác mạng sống và đường đời mình cho Cha trên trời. Chúa Giê-su nói rằng chúng ta con quý giá hơn mọi loài chim và hơn tất cả các loài hoa. “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” (c31-32)

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, khi Chúa đang trên thuyền, biển phẳng lặng, Chúa ngủ say. Sóng gió nổi lên, thuyền gần chìm, môn đệ cuống cuồng, lay Chúa dậy. Chúa cau mày, giơ tay lên, sóng gió im lặng, thuyền vô bến bình an. Đời chúng con như thuyền trôi trên biển cả, chúng con lo lắng, chúng con khiếp sợ, nhưng nếu tín thác vào Chúa, dâng hết mọi sự cho Chúa điều khiển, chúng con sẽ êm đềm lướt đi về bến bình an.

Chúng con cũng luôn phó thác cuộc đời chúng con trong tay Cha trên trời. Tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Cha. Tâm hồn chúng con luôn được bình an và hạnh phúc tràn đầy. Xin Đức Giêsu đưa chúng con vào trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh