Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

MƯỜI LỜI NGUYỆN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

1.TRONG MỌI NHU CẦU: xin chạy đến cùng Chúa, tin tưởng và khiêm nhường thưa với Chúa rằng: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

2. TRONG NHỮNG LÚC CON DO DỰ phân vân và bị cám dỗ: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

3. TRONG NHỮNG GIỜ CÔ ĐƠN mỏi mệt và thử thách: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

4. LÚC CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ MONG ƯỚC CỦA CON đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ, ưu sầu: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

5. LÚC NHỮNG KẺ KHÁC RUỒNG BỎ CON vì chỉ có ơn Chúa mới hỗ trợ con: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

6. LÚC CON PHÓ MÌNH cho Tình yêu dịu ngọt của Chúa, là Cha và là Đấng Cứu Chuộc: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

7. LÚC TÂM HỒN CON BUỒN PHIỀN, CHÁN NẢN, nhận thấy các nỗ lực của con không ích lợi gì: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

8. LÚC CON CẢM THẤY BỒN CHỒN, vì Thánh Giá của con làm con bứt rứt: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

9. LÚC CON ĐAU YẾU trí óc và đôi tay con không làm được việc gì, và con bị cô độc, lẻ loi: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.

10. LUÔN LUÔN, LUÔN LUÔN mặc dầu những yếu đuối, sa ngã và những thiếu sót của con: “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, xin giúp đỡ con”.