Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Giêsu căn dặn: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6:36). Đó cũng chính là mệnh lệnh đối với tất cả chúng ta, và phải thực thi suốt đời.

Chúng ta không chỉ lãnh nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mà chúng ta còn phải sử dụng Lòng Thương Xót bằng cách biết thương xót tha nhân qua hành động, lời nói và lời cầu nguyện của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta thực hành Lòng Chúa Thương Xót bằng những việc cụ thể hàng ngày, chứ không nói suông.

Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện những việc thể hiện Lòng Thương Xót, vì ngay cả đức tin mạnh nhất mà không thể hiện bằng việc làm thì cũng vô ích, Thánh Giacôbê gọi đó là “đức tin chết” (Gc 2:17 và 26), còn Thánh Phaolô so sánh: “Đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng đức mến là quan trọng nhất” (1 Cr 13:13).

CÔNG VIỆC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT LÀ GÌ?
CÔNG VIỆC THỂ LÝ – THƯƠNG XÁC 7 MỐI: 1. Cho người đói được ăn 2. Cho người khát được uống 3. Cho người rách rưới có đồ mặc 4. Cho người vô gia cư được ở nhờ 5. An ủi những tù nhân 6. Thăm viếng các bệnh nhân 7. Chôn xác người chết
CÔNG VIỆC TINH THẦN – THƯƠNG LINH HỒN 7 MỐI: 1. Dạy dỗ những người dốt nát 2. Cầu nguyện cho những người còn sống và đã qua đời 3. Sửa đổi những người tội lỗi 4. Tư vấn cho những người nghi ngờ 5. An ủi những người sầu khổ6. Khiên nhẫn chịu đựng những người sai trái 7. Sẵn sàng tha thứ cho những người lầm lỗi
CHÚA GIÊSU KÊU GỌI SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT

+ Cha xin các con thực hành Lòng Thương Xót, đó là khơi gợi tình yêu đối với Cha. Các con luôn luôn thể hiện Lòng Thương Xót đối với tha nhân ở bất cứ nơi nào. Các con không được thu nhỏ Lòng Thương Xót hoặc tự miễn trách nhiệm đối với Lòng Thương Xót.
+ Cha trao ban cho các con 3 cách thực hành Lòng Thương Xót đối với tha nhân: Hành động, lời nói, và lời cầu nguyện. Trong 3 cách này chứa đựng đầy đủ Lòng Thương Xót, và đó là bằng chứng về Lòng Thương Xót đối với Cha không thể bác bỏ được. Nhờ cách này, linh hồn đó làm vinh danh Cha và đền đáp Lòng Thương Xót của Cha.
+ Nhiều linh hồn… thường lo sợ vì họ không có phương tiện vật chất để thực hành Lòng Thương Xót. Nhưng Lòng Thương Xót tinh thần còn đáng công trạng hơn nhiều và thuộc quyền hạn của chính mình.
+ Nếu một linh hồn nào đó không thực hành Lòng Thương Xót thì sẽ không được Cha thương xót trong ngày phán xét. Nếu linh hồn nào biết cách thu gom kho tàng đời đời cho mình, họ sẽ không bị phán xét, vì họ đã dùng Lòng Thương Xót của họ mà ngăn cản sự phán xét của Cha.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheDivineMercy.org)