Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

09.23.2019 THỨ HAI, Tuần XXV Thường Niên, Năm C. Esd 1, 1-6; Lc 8, 16-18

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6. “Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”.

Khởi đầu sách Esdra.

Năm thứ nhất triều đại Kyrô vua nước Ba-tư, để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi miệng Giêrêmia, Chúa giục lòng Kyrô vua nước Ba-tư, và ông truyền công bố bằng lời rao và sắc chỉ trong khắp nước rằng: “Đây là lệnh của Kyrô vua nước Ba-tư: Chúa là Chúa Trời đã ban cho ta mọi nước trên mặt đất, chính Người truyền dạy ta phải xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong nước Giuđêa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Người? Xin Thiên Chúa của nó ở cùng nó. Nó hãy lên Giêrusalem trong xứ Giuđêa, và xây cất nhà của Chúa là Thiên Chúa Israel, chính Người là Thiên Chúa ngự ở Giêrusalem. Và tất cả những người khác đang cư ngụ bất kỳ nơi nào, thì từ nơi mình ở, hãy giúp họ bằng vàng bạc, của cải và súc vật, đừng kể những gì tình nguyện dâng cho đền thờ Thiên Chúa ở Giêrusalem.

Các trưởng tộc thuộc chi họ Giuđa, Bêngiamin, các tư tế, các thầy Lêvi và mọi người được Chúa thúc giục trong lòng, đều vùng dậy tiến lên, để xây cất đền thờ Chúa ở Giêrusalem. Toàn thể dân chúng sống trong vùng lân cận cũng tiếp tay giúp họ vàng bạc, của cải, súc vật, những đồ quý, không kể những gì họ tự ý dâng cúng.

Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 8, 16-18. “Đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”…

Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki Tô. Ngợi Khen Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu.Xin cho mỗi người chúng con. Luôn biết sống và thực hành Lời Chúa dạy. Biết sống yêu thương. Bác ái và sẽ chia. Luôn tránh xa những cám dỗ. Đam mê.tội lỗi. Biết ăn năn sám hối. Lạy Chúa xin đổi mới tâm hồn mỗi người chúng con trở lên những con người mới. Biết cầu nguyện hăng say làm chứng nhân.làm muối men cho người đời khắp nơi. Và Loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho tất cả mọi người chưa nhận biết Chúa.được trở về bên Chúa là Cha nhân từ. Giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Xin ban muôn hồng ân xuống cho tất cả các mọi người chúng con và cả những ai chưa nhận biết Chúa.

Lạy Chúa xin đồng hành cùng với chúng con trên mọi nẻo đường trần thế.Lạy Chúa xin hiệp nhất chúng con lên một trong tình yêu thương của Chúa. Amen!!

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh